Máy Khoan Bê Tông GBH 2-24 DRE

: Máy Khoan Bê Tông GBH 2-24 DRE

: GBH 2-24 DRE

: Máy Khoan Bê Tông

: 3,150,000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)

Số lượng:

Thông tin chi tiết sản phẩm

Máy khoan bê tông, 3 chức năng, có đảo chiều
- Công suất: 790 watt

 

Sản phẩm tương tự

Giá: 3,430,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 3,650,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 3,310,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 2,120,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 3,635,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 4,475,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 2,765,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 2,890,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 5,135,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 4,765,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 5,975,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết

Giá: 10,105,000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Mua hàng

Chi tiết